ПРОГРАМ ШКОЛЕ

  • Подучавање ученика за рад у традиционалном српско-византијском стилу
  • Техника и технологија преношења  '' с колена на колено ''
  • Настава од самог почетка без предзнања до најделикатнијих поступака, т.ј. подељена у два курса: нижи и виши
  • Материјал за рад и простор су обезбеђени
  • Број ученика је ограничен
  • Настава је индивидуална и групна
  • Школа се налази у Београду, у склопу атељеа наставника
  • Време часова је прилагодљиво (два пута по два часа недељно)
  • Почетак школе је планиран за 1. март 2008. године
created by markoS 2008. All Rights Reserved